Fundacja Rozwoju Informatyki
ul. Czyżewskiego 7 lok. 112
97-400 Bełchatów
tel./ fax:  +48/44/7441684

Nowoczesne technologie informatyczne
dla firm i instytucji

Doradztwo informatyczne

Bazując na doświadczeniach naszych partnerów , wypracowaliśmy własne podejście dla doradztwa w zakresie wykorzystywania nowych technologii przez lokalne organizacje pozarządowe. Dzięki temu nasz doradca pomaga organizacjom skuteczniej realizować ich misje. Doradztwo jest naturalnym elementem większości naszych działań skierowanych do osób, instytucji i organizacji. Uzupełnia szkolenia koncentrując się na indywidualnych potrzebach ich uczestników.

Szkolenia

Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń. W ciągu ostatnich ośmiu lat zorganizowaliśmy je dla ponad 11 000 uczestników (pracowników bibliotek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców). Prowadzimy szkolenia, m.in. z rzecznictwa, facylitacji, podstaw kodowania. Blisko współpracujemy z zespołem zewnętrznych ekspertów i trenerów, co pozwala nam realizować przedsięwzięcia dla dużych grup odbiorców. Szkolenia poprzedzamy uważną diagnozą potrzeb. Prowadzimy je tak, by osoby, instytucje i organizacje wzmacniały swój potencjał i przejmowały odpowiedzialność za swój rozwój. Warsztaty łączymy z doradztwem i coachingiem.

Fotowoltaika

Fotowoltaika (PV) polega na bezpośrednim przetwarzaniu promieniowania słonecznego w energię elektryczną w ogniwie zbudowanym w oparciu o krzem

O FUNDACJI

Super User
Kategoria:

 


Fundacja Rozwoju Informatyki (Foundation for Information Technology Development) jest organizacją, której celem jest propagowanie w społeczeństwie technologii informacyjnych i ich zastosowań. W szczególności pozyskuje fundusze na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wspomaganie informatycznych instytucji edukacyjnych. Fundacja jest także organizatorem seminariów, szkoleń i konferencji informatycznych.

Fundacja Rozwoju Informatyki w jednym ze swoich obszarów działalności statutowej specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych m. in. dofinansowań pod instalacje OZE oraz koordynacją działań w trakcie realizacji inwestycji i jej rozliczania. Korzystamy z najlepszej wiedzy eksperckiej, współpracujemy z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo - rozwojowymi oraz posiadamy sprawdzoną sieć partnerów w branżach IT i OZE.

Wspomagamy naszych klientów w zakresie szeroko rozumianej działalności operacyjno – finansowej, pozyskujemy dodatkowe środki na finansowanie inwestycji, kredyty, leasingi, pożyczki z możliwością umorzenia części kapitału, korelujemy właścicieli gruntów z potencjalnymi inwestorami.